Posts Categorized: thichfim

Phim Cổ Trang, Tin Tức Mới Nhất Phim “Chị Em” Diên Hi Công Lược Tung ảNh Hậu Cung Cầm Ná “đI đườNg Quyền” Tấu Hài Hết Cỡ

Posted by & filed under thichfim.

Tất cả bắt đầu khi tạp chí Theory Weekly đăng bài chỉ trích các phim cổ trang nói chung và đặc biệt là Diên Hy Công Lược nói riêng. Trung Quốc muốn các chương trình giải trí cũng phải cổ súy các giá trị xã hội chủ nghĩa Ngay sau khi bài báo được đăng, […]